Privacyverklaring

Jansen Recycling & Transport B.V

Jansen Recycling & Transport BV respecteert de privacy van haar klanten en draagt de zorg voor de bescherming van uw privacy gegevens ten allen tijde voorop. U heeft er recht op dat wij zorgvuldig omgaan met de  persoons/bedrijfsgegevens van onze klanten en houden ons aan de voorschriften  die zijn vastgelegd in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming  ( AVG ). Deze wet helpt om uw privacy te beschermen.
Jansen Recycling & Transport B.V gebruikt alle aan het bedrijf verstrekte persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden zoals die in onze privacyverklaring zijn omschreven.

Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over het beleid met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens door Jansen Recycling & Transport B.V
Door gebruik te maken van onze dienstverlening, onze website en onze Facebooksite, geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in onze Privacyverklaring.

1*Wat is Jansen Recycling & Transport B.V voor een bedrijf?

Jansen Recycling & Transport bv is een familiebedrijf met een lange historie in de recyclingbranche. Het bedrijf staat bekend om zijn betrouwbaarheid en loyaliteit t.o.v. zijn klanten. Deze loyaliteit waarborgt de continuïteit van het bedrijf en staat garant voor een hoge kwaliteit van de dienstverlening.

2*Welke persoonsgegevens worden door ons bedrijf verwerkt:

Als u gebruik maakt van een van de diensten van Jansen Recycling & Transport B.V worden de volgende gegevens door ons bedrijf verwerkt: N.A.W- gegevens ( bedrijf of particulier) , telefoonnummer en  e-mailadres.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

3*Met welk doel verwerkt Jansen Recycling & Transport B.V uw gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden diensten. In de AVG is tevens vastgelegd hoe Jansen Recycling & Transport B.V moet omgaan met uw persoonsgegevens. Om onze diensten te kunnen aanbieden gebruiken  wij persoonlijke gegevens ( N.A.W,  telefoonnummer en mailadres). Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onze eigen diensten. Wij gebruiken uw gegevens niet voor algemene marketingdoeleinden.

4*Facebooksite van Jansen Recycling & Transport B.V

Houdt u er rekening mee dat wij via Facebook toegang kunnen krijgen tot bepaalde gegevens van uw Facebook-account, zoals uw naam, profielfoto en connecties. Houdt u er rekening mee dat in dat geval de privacyverklaring en de algemene voorwaarden van Facebook van toepassing zijn. Via uw Facebook-account kunt u uw privacy instellingen voor uw Facebook-account aanpassen.

5*Hoe gaat Jansen Recycling  & Transport B.V om met uw persoonsgegevens?

Jansen Recycling & Transport B.V heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens / bedrijfsgegevens zijn verkregen.
Alleen kantoorpersoneel en directie hebben toegang tot onze beveiligde gegevens, genoemde personen hebben geheimhoudingsplicht.
U heeft ten alle tijden het recht op informatie en recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen. 

6*Hoe beschermt Jansen Recycling & Transport B.V uw persoonsgegevens?

Jansen Recycling & Transport B.V draagt zorg voor  passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking tegen te gaan.
Alleen kantoorpersoneel en directie hebben toegang tot onze beveiligde gegevens.
Onze computers worden alleen zakelijk gebruikt en zijn beveiligd met passende maatregelen.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door bedrijven met wie wij samen werken.

7*Waar kan ik terecht met vragen over het privacy beleid?

Vragen of verzoeken over ons privacy beleid kunt u kenbaar maken  door te mailen naar :
informatie@jansenrecycling.nl

Voor het gemak gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met onze vernieuwde privacyverklaring.
Als dit niet het geval is horen wij dit graag van u via een e-mail: informatie@jansenrecycling.nl
Bij geen gehoor gaan wij ervan uit dat u zaken wilt blijven doen met ons bedrijf.